ویروس‌ها، ویروس‌های نسبتاً قدیمی هستند که به سه گروه تقسیم می‌شوند. گروه یک و سه بیشتر ویروس‌های حیوانی هستند و ویروس‌های انسانی مانند MERS و SARS در گروه دو قرار دارند. این مطالعه با هدف ارائه اطلاعات جدید در رابطه با ویروس کرونا کرونا انجام شده است

تک رشته ای  مثبت می باشد.  RAM ویروس‌  کرونا  به شکل ذرات ریز کروی هستند و در داخل ویروس ژنوم آن که یک و منجر به تییر در بیماری زایی وحدت ویروسی و میزان حساسیت آن در مقابل آنتی بادی صد ویروسی می شود. اولین مرحله در الوده کردن سلول میزبان  چسبیدن ویروس به سلول است. این مرحله بسیار مهم بوده و تعیین کننده تروییسم و شروع عفونت زایی ویروس است.

 پس از اتصال ویروس توسط پروتیین (اس)  به سطح . پوشش ویروس با غشا سطح سلول .پوشش ویروس با غشا سطح سلول ادغام یا فیوز می‌شود که باعث آزاد شدن ژنوم  است. RNA ویروسی در داخل سیتو پلاسم سلول میزبان می شود. کرونا ویروس ها ی انسانی در سلول های اپیتلیال تنفسی در قسمت بالای دستگاه تنفس و همچنین در سلول‌های آلوئول‌های ششی و قسمت تحتانی سیستم تنفسی وارد شده و رشد می‌کنند ولی در مورد ویروس Cov-2 عامل COVID-19 کامل مشخص نیست که در چه ارگان‌هایی در بدن وارد شده و رشد می‌کنند. بهترین آزمایش تشخیصی RT-PCR است که تاکنون هم مورد استفاده گسترده قرار گرفته ولی دارای نتایج منفی کاذب است. اگر این آزمایش همراه با علائم کلینیکی و رادیولوژی مورد استفاده قرار گیرد بسیار مفید است.

روش‌های سرولوژیکی در مورد بعضی ویروس‌های کرونا و سارس به کار گرفته شده است. یکی از روش‌های سرولوژیکی با تعیین IgG از این نظر مفید خواهد بود که میزان آلودگی بدون علامت و در معرض قرار گرفتن افراد به ویروس را تعیین می‌کند. تاریخ دقیق ظهور این ویروس دقیقاً مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد که مدتی قبل از دسامبر 2019 با وجود تست و گزارش نشدن، وجود داشته است. که از آن پس تیم تحقیقاتی شرکت پویندگان طلایه دار و آریا پژوهش ماهان تحقیقات خود را بر روی ویروسهای خانواده آنفلوآنزا شروع و موفق به تولید دارویی گیاهی با خاصیت آنتی باکتریال و آنتی ویروس با نام تجاری PCA گردید که تا کنون و با شیوع ویروس در جهش های مختلف جان بسیاری از هموطنانمان را در ایران و دیگر کشورها نجات داده است.